Tempat Mustajab di Masjidil Haram

Tempat Mustajab di Masjidil Haram: Memanjatkan Doa dengan Kekhusyukan

Masjidil Haram, kiblat umat Islam sedunia, tidak hanya menjanjikan pahala atas setiap ibadah yang dilakukan di dalamnya, tetapi juga menyimpan tempat-tempat mustajab untuk memanjatkan doa. Di tempat-tempat tersebut, doa diyakini akan lebih didengar dan dikabulkan oleh Allah SWT.

Berikut ini adalah beberapa tempat mustajab di Masjidil Haram yang patut Anda ketahui:

1. Multazam

Gambar Multazam

Multazam adalah area di antara Hajar Aswad dan pintu Kakbah. Tempat ini sangat istimewa karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “Tidak ada satu doa pun yang dipanjatkan di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad kecuali Allah SWT akan mengabulkannya.” (HR At-Tirmidzi).

2. Hijr Ismail

Gambar Hijr Ismail

Hijr Ismail adalah area berbentuk setengah lingkaran yang terletak di sebelah utara Kakbah. Area ini diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Ismail AS dan menjadi tempat beliau dan ibunya, Hajar AS, beribadah. Doa yang dipanjatkan di Hijr Ismail juga diyakini mustajab.

3. Rukun Yamani

Gambar Rukun Yamani

Rukun Yamani adalah sudut tenggara Kakbah. Tempat ini juga diyakini mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW pernah bersabda, “Doa yang dipanjatkan di Rukun Yamani tidak akan ditolak.” (HR Ahmad).

4. Maqam Ibrahim

Gambar Maqam Ibrahim

Maqam Ibrahim adalah batu pijakan Nabi Ibrahim AS ketika membangun Kakbah. Batu ini terletak di sebelah utara Kakbah dan di atasnya terdapat bekas telapak kaki beliau. Doa yang dipanjatkan di Maqam Ibrahim juga diyakini mustajab.

5. Hajar Aswad

Gambar Hajar Aswad

Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di sudut timur Kakbah. Batu ini diyakini sebagai batu surga yang diturunkan ke bumi oleh Malaikat Jibril. Mencium Hajar Aswad adalah sunnah, namun berdoa di dekatnya juga diyakini mustajab.

6. Dzal Qiblatain

Dzal Qiblatain adalah tempat di dalam Masjidil Haram yang menandai dua arah kiblat. Sebelum Ka’bah menjadi kiblat umat Islam, kiblat pertama adalah Masjid Al-Aqsa di Palestina. Doa yang dipanjatkan di Dzal Qiblatain juga diyakini mustajab.

7. Hatim

Gambar Hatim

Hatim adalah area berbentuk setengah lingkaran yang terletak di sebelah timur Kakbah. Area ini diyakini sebagai bagian dari bangunan Kakbah yang asli. Doa yang dipanjatkan di Hatim juga diyakini mustajab.

8. Muzdalifah

Muzdalifah adalah tempat jamaah haji berkumpul untuk melempar jumrah dan berdoa pada malam hari setelah wukuf di Arafah. Doa yang dipanjatkan di Muzdalifah juga diyakini mustajab.

9. Mina

Mina adalah lembah di dekat Makkah tempat jamaah haji melempar jumrah selama tiga hari Tasyrik. Doa yang dipanjatkan di Mina juga diyakini mustajab.

10. Dalam Kakbah

Gambar Dalam Kakbah

Memasuki Kakbah merupakan salah satu keutamaan bagi jamaah haji. Doa yang dipanjatkan di dalam Kakbah juga diyakini mustajab.

Tips Berdoa di Tempat Mustajab

  • Sucikan diri dengan berwudhu sebelum berdoa.
  • Berdoa dengan penuh kekhusyukan dan ketulusan.
  • Menghadap kiblat.
  • Angkat kedua tangan ke atas.
  • Berdoa dengan suara yang lirih dan tidak mengganggu orang lain.
  • Berdoa dengan bahasa yang mudah dimengerti.
  • Perbanyak istighfar dan shalawat.
  • Yakin bahwa Allah SWT akan mengabulkan doa kita.

Dengan memanjatkan doa di tempat-tempat mustajab di Masjidil Haram, semoga Allah SWT mengabulkan keinginan dan impian kita. Amin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *